Napíšte nám

Kyjevské námestie 358/2, 974 04 Banská Bystrica

IČO: 170 62 926
DIČ:1020565755
IČ DPH: SK1020565755
+421 48 413 85 78
+421 48 413 30 66
zapísaná v Živnostenskom registri OÚ v Banskej Bystrici,
sp.č.: Žo-2002/04927/00002/MO reg. č.: 23932002
tlaciaren-alfa.png

Search